CHÀO MỪNG

Thay mặt nhân viên và tình nguyện viên của Thư Viện Thành Phố Beaverton, chào mừng các bạn đến tham dự! Chúng tôi cố gắng thúc đẩy cộng đồng và làm phong phú thêm cuộc sống của các cá nhân thông qua học tập, tham gia và kết nối. Với hai địa điểm đều mở bảy ngày một tuần, chúng tôi hân hạnh phục vụ bạn.

Thư Viện Thành Phố Beaverton là một điểm mốc trong thành phố của chúng tôi, và là điểm giải trí cho mọi người. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng đa dạng và cung cấp sách chương trình và dịch vụ cho mọi lứa tuổi với một số ngôn ngữ. Chúng tôi có sách bằng ngôn ngữ của bạn thích hợp cho trẻ em và người lớn. Mỗi năm, gần một triệu người đã bước qua cửa của chúng tôi hoặc được trợ giúp bởi các nỗ lực tiếp cận của chúng tôi và hàng ngàn người ghé thăm thông qua trang web của chúng tôi, dữ liệu và sách điện tử.

Thư viện được tài trợ bởi hai tổ chức cung cấp hỗ trợ quý giá: Quỹ Thư Viện Beaverton là nhà tài trợ chính cho việc đọc mùa hè hàng năm và Bạn Bè Mới của Beaverton City Library hỗ trợ các sáng kiến thư viện mới.

Thư viện thành phố Beaverton là một thành viên của Dịch vụ Thư viện Hợp tác Quận Washington (WCCLS). Là hội viên của Thư viện thành phố Beaverton, bạn có thể kiểm tra từ bất kỳ thư viện WCCLS nào, và có quyền truy cập vào nhiều tài nguyên trực tuyến và các điểm tham quan văn hóa.

Trang web của chúng tôi chứa thông tin hữu ích về dịch vụ thư viện, bao gồm cách làm thẻ thư viện. Sử dụng nút Google Translate ở góc dưới bên phải của trang để dịch trang web này sang ngôn ngữ của bạn.

Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ bạn! Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại, email hoặc phương tiện truyền thông xã hội bất cứ lúc nào.